Road Safety Management
Anglická verzia

O firme

Road Safety Management je konzultačná a obchodná spoločnosť založená v roku 2008 so zameraním na obchodné poradenstvo, sprostredkovanie, inžiniering a legislatívu v určitých oblastiach cestných stavieb, povinnej výbavy nákladných vozidiel a predaja meracích zariadení.

V oblasti cestných stavieb sa špecificky zameriavame na činnosti a komponenty súvisiace s hornou stavbou a riešenie kritických nehodových lokalít, dopravné štúdie a legislatívu.

Pre segment povinnej výbavy nákladných vozidiel sprostredkujeme buď priamy kontakt s niektorým z výrobcov materiálov alebo pomôžeme nájsť najvhodnejšieho distribútora v oblasti.

Pre obidva segmenty (pozemné komunikácie a nákladné vozidlá) je potrebná aj kontrola retroreflexných vlastností zariadení alebo materiálov. Pre meranie retroreflexných vlastností materiálov distribuujeme meracie zariadenia štandardne používané v autorizovaných skúšobných laboratóriách alebo firemných laboratóriách veľkých výrobcov retroreflexných materiálov.