Road Safety Management
Anglická verzia

Pozemné komunikácie

Podľa požiadaviek hlavného dodávateľa stavby zabezpečíme cez našich obchodných partnerov hornú stavbu od projekčnej činnosti, inžinieringu, realizáciu pracovných miest na ceste až po finálnu realizáciu trvalého stavu hornej stavby s vlastným stavebným dozorom. Pod pojmom hornej stavby myslíme:

  • Zvislé dopravné značky
  • Vodorovné dopravné značky
  • Dopravné zariadenia
  • Zvodidlá
  • Zábradlia
  • Portálové konštrukcie
  • Inteligentné dopravné systémy
  • Protihlukové steny
  • Osvetlenie
Pozemné komunikácie

Úlohou RSM je vytvorenie kontaktu s hlavným dodávateľom stavby a vyselektovanie jednotlivých komponentov tak, aby za hornú stavbu bola zodpovedná a realizovala ju spoločnosť s vlastným stavebným dozorom zodpovedajúcim sa dozoru hlavného dodávateľa stavby. Cieľom takejto konsolidácie je zjednodušiť a zharmonizovať úkony na stavbe vo finálnej fáze a súčasne neprekročiť rozpočet jednotlivých komponentov štandardne obstarávaných hlavným dodávateľom stavby selektívne.

Kritické nehodové lokality

Pre správcov pozemných komunikácií vytipujeme a riešime kritické nehodové lokality spolu so súvisiacou dokumentáciou a podľa požiadaviek správcu navrhneme riešenie a realizáciu bez alebo so stavenými úpravami. Niektoré zrealizované lokality sú v galérii.

Štúdie a legislatíva

Jednou z našich aktivít v oblasti pozemných komunikácií je aj práca na dopravných štúdiách potrebných pre realizáciu alebo hodnotenie vplyvu cestných stavieb na bezpečnosť premávky. Súčasne máme tú česť sa aj aktívne zúčastňovať na tvorbe slovenskej legislatívy, práce v pracovných skupinách bezpečnosti cestnej premávky a harmonizácie európskych noriem zo slovenskými.