Road Safety Management
Anglická verzia

Pozemné komunikácie

video 1 - následky nárazu na nábeh zvodidla:

video 2 - následky nárazu na terminál:
Impact tests

Nárazové skúšky sú robené spoločnosťou . top