Road Safety Management
Anglická verzia

Pozemné komunikácie

Vyhláška č.130 – novelizácia Vyhlášky č. 92010
Vyhláška č.130 – novelizácia Vyhlášky č. 9
Vyhláška č. 92009
Vyhláška č. 9
Zákon č. 82009
Zákon č. 8
RSM - Zvislé dopravné značenie - legislatívny extrakt2009
RSM - Zvislé dopravné značenie - legislatívny extrakt

Technické podmienky MDPaT

Označovanie kultúrnych a turistických cieľov2008
Označovanie kultúrnych a turistických cieľov
Vzorové schémy pre dlhodobé pracovné miesta2008
Vzorové schémy pre dlhodobé pracovné miesta
Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia2008
Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia
Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení2006
Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek2005
Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek
Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení2005
Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení
Zvodidlá na pozemných komunikáciach2005
Zvodidlá na pozemných komunikáciach

Prezentácie

Technológia digitálnej tlače v ZDZ2010
Technológia digitálnej tlače v ZDZ