Road Safety Management
Anglická verzia

Meracie zariadenia

Meracie zariadenie retroreflexných vlastností fólií je certifikované nemeckým TUV a rozšírene používané v skúšobných laboratóriách ako aj cestnými správnymi orgánmi, správcami komunikácií a technickými kontrolami vozidiel.

Zariadenie meria základné druhy farieb dopravného značenia, t.j. biela, žltá, červená, hnedá, modrá, zelená a fluorescenčné farby. Meracie uhly zariadenia sú určené na merania voči „značkárskej“ norme EN 12 899 a európskeho predpisu pre reflexné tabuľky nákladných vozidiel EHK 70, pomaly hýbucich sa vozidiel EHK 69 a kontúrovacích pások pre ťahače, návesy EHK 104.

Merač retroreflexie - Retrochecker

Retrochecker 2000
Novinka - Retroflex

Základy retroreflexie

Typy reflexie

Zrkadlový odraz

Zrkadlový odraz
Rozptylový odraz

Rozptylový odraz
Reflexometria

Reflexometria

Viditeľnosť DZ

Pozorovací uhol (α) - uhol medzi osou osvetlenia a osou pozorovania
Pozorovací uhol

Pozorovací uhol (α)
α = 0.2- 0.30, α = 0.6- 0.70>Pozorovací uhol

Osvetľovací uhol (β) - Uhol medzi dopadajúcim lúčom a kolmicou k retroreflexnej ploche (os kolmá k povrchu značky).

Osvetľovací uhol

Rôzne uhly osvetlenia v závislosti od polohy vozidla

Rôzne uhly osvetlenia v závislosti od polohy vozidla

Viac pruhov

Viac pruhov
Križovatky

Križovatky
Zákruty

Zákruty